محمد چولک

Muhammed Çolak

مشاور عربی حقوق سرکا

2014 - 2016 => مدیر
تجارت خارجی گردشگری الطیب
2016 - 2017 => متخصص تجارت خارجی
مصالح سنگ مرمر و گرانیت آلمایا im. exp
2017-2019 => مترجم عربی-ترکی
Biladuşşam ترجمه و مشاوره قسم خورده
2019 - 2021 => مدیر تجارت خارجی
مدیریت رستوران نیلان سلطان کوزمتیک تجارت داخلی و خارجی.
لجستیک و تجارت خارجی Dexpell. => مدیر فروش خاورمیانه و شمال آفریقا

محمد چولک

با ما تماس بگیرید