قانون تجارت بین المللی دریایی و قانون حمل و نقل در ترکیه

International Maritime Trade Law and Transport Law in Turkey

قانون تجارت دریایی در ترکیه

این رشته که می توانیم آن را قانون تجارت دریایی تعریف کنیم از تخصص های ماست. مانند موسسه حقوقی سرکااو برنده بسیاری از پرونده های تجارت دریایی شد. ما نه تنها در دعاوی، بلکه در تهیه قراردادهای مربوطه نیز بسیار موفق بوده ایم. همانطور که می توانید تصور کنید قانون تجارت دریایی موضوع بسیار گسترده ای است. موضوعاتی مانند اختلافات محموله، مسئولیت صاحبان کشتی، توقیف کشتی ها از موضوعات قانون تجارت دریایی است. بنابراین وکلای تجارت دریایی باید بنادر و واحدهای مرتبط را به خوبی پیگیری کنند و به قراردادهای کشتیرانی تسلط کافی داشته باشند. از آنجایی که قراردادهای حقوقی متفاوتی در کشورهای مختلف معتبر است، افرادی که در زمینه حقوق تجارت دریایی تخصص دارند باید دانش عمیقی در این زمینه داشته باشند. در یک اختلاف یا مشکل ناشی از تجارت دریایی، ممکن است روند پرونده از نظر دریا و کشورهایی که به آنها وابسته است تغییر کند. به همین دلیل کسانی که در زمینه حقوق دریایی فعالیت می کنند باید بسیار دقیق و آگاه باشند.

International Maritime Trade Law and Transport Law in Turkeyتجارت بین المللی دریایی

موسسه حقوقی سرکا همچنین با تیم مجرب خود در قانون تجارت دریایی به اپراتورهای بنادر خدمات ارائه می دهد. در صورت آسیب دیدن وسایل نقلیه و تجهیزات در حوادثی که ممکن است در ارتباط با بندر اتفاق بیفتد، می تواند اقدام قانونی و موسسه حقوقی سرکا ممکن است شخصاً قراردادهای فعلی را اصلاح کند. موسسه حقوقی سرکا در قانون تجارت دریایی به افراد بی شماری کمک کرده و پرونده های آنها را حل کرده است. کار با یک تیم حرفه ای، موسسه حقوقی سرکا اختلافات بر سر تجارت دریایی را با تیم حرفه ای خود حل می کند. این تیم حرفه ای همچنین در زمینه کارهای کاغذی مانند پروانه ساختمان، گواهی بهره برداری، گواهی مجوز امنیتی خصوصی، گواهی انطباق تسهیلات بندری مشاوره حقوقی ارائه می دهد. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در مورد قانون تجارت دریایی می توانید تماس بگیرید موسسه حقوقی سرکا و مشکلت رو حل کن شما می توانید تماس بگیرید موسسه حقوقی سرکا برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون تجارت دریایی.