روند اخراج و دیپورت در ترکیه

مقررات مربوط به دیپورت در قوانین ترکیه در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره 6458 گنجانده شده است. بر این اساس با حکم اخراج می توان اتباع خارجی در ترکیه را به کشور مبدا یا کشور ترانزیت و یا به کشور ثالث دیپورت کرد. با مراجعه به سایت زیر که سایت اداره مهاجرت ترکیه است، می توانید در مورد روند اخراج اطلاعات بیشتری کسب کنید.

https://en.goc.gov.tr/removal

چگونه می توان حکم دیپورت را حذف کرد؟

حکم اخراج توسط اداره کل مدیریت مهاجرت یا توسط فرمانداری ها به صورت رسمی اتخاذ می شود. این دستورالعمل و مراتب و مدت زمان اعتراض، به نماینده قانونی فرد خارجی یا وکیل وی ابلاغ می شود. اتباع خارجی یا وکیل آن ها می توانند ظرف هفت روز پس از دریافت ابلاغیه، نسبت به صدور حکم اخراج به دادگاه اداری اعتراض کنند. درخواست ها ظرف پانزده روز نهایی می شوند. رای دادگاه در مورد اعتراض قطعی است. اتباع خارجی را نمی توان در مدت اقامه دعوی یا تا خاتمه دادرسی قضایی اخراج کرد.

عدم دریافت خدمات مشاوره مهاجرتی از یک وکیل مهاجرت که در زمینه کاری خود متخصص است ممکن است عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

برخی از اتباع خارجی که تصمیم اخراج آنها اتخاذ شده است، تا زمان اجرای تصمیم در بازداشت اداری نگهداری می شوند. اتباع خارجی که تحت بازداشت اداری قرار می گیرند در ماده 57 قانون به شرح زیر ذکر شده اند:

 • کسانی که شرایط و ضوابط ورود قانونی یا خروج از ترکیه را نقض می کنند.
 • کسانی که از اسناد جعلی یا ساختگی استفاده می کنند.
 • کسانی که بدون عذر موجه در موعد مقرر ترکیه را ترک نمی کنند.
 • کسانی که نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند.

دلایل اخراج از ترکیه

بر اساس ماده 54 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، برای اتباع خارجی مندرج در زیر حکم اخراج صادر می شود:

 • کسانی که بر اساس ماده 59 قانون مجازات ترکیه شماره 5237 اخراج شده اند.
 • کسانی که رهبران، اعضا یا حامیان یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جنایی منفعت گرا هستند.
 • کسانی که اطلاعات خلاف واقع و مدارک نادرست را در جریان اقدامات ورود، ویزا و اجازه اقامت ارائه می کنند.
 • کسانی که در طول اقامت خود در ترکیه از راه های نامشروع امرار معاش می کنند.
 • کسانی که نظم عمومی یا امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند.
 • کسانی که بیش از ده روز از ویزا یا دوره معافیت ویزایشان گذشته یا ویزای آنها لغو شده است.
 • کسانی که مجوز اقامتشان لغو شده است.
 • کسانی که بدون مجوز کار، کار میکنند.
 • کسانی که شرایط و ضوابط ورود قانونی یا خروج از ترکیه را نقض می کنند.
 • کسانی که با وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه وارد ترکیه شده اند.
 • کسانی که درخواست حمایت بین المللی آنها رد شده است و از حمایت بین المللی مستثنی شده اند یا حمایت بین المللی آنها به پایان رسیده یا لغو شده است.
 • کسانی که درخواست تمدید مجوز اقامتشان رد شده است ولی ظرف ده روز ترکیه را ترک نکرده اند.

طبق قانون تنها بر اساس برخی از دلایل اخراج که در بالا ذکر شده است، می توان یک خارجی را اخراج کرد.

خارجی هایی که نمیتوان برای آنها حکم اخراج صادر کرد

طبق ماده 55 قانون شماره 6458، اتباع خارجی مندرج در زیر را نمی توان اخراج کرد:

 • کسانی که اگر به کشورشان بازگردند، در معرض مجازات اعدام، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار خواهند گرفت.
 • زنان باردار یا کسانی که به دلیل شرایط وخیم جسمی یا روحی، امکان سفر ندارند.
 • کسانی که وضعیت سلامتی آنها وخیم است و نمی توانند در کشوری که به آن بازگردانده می شوند، تحت درمان قرار گیرند.
 • کسانی که قربانی قاچاق انسان شده اند و تحت حمایت برنامه کمک به قربانی هستند.
 • کسانی که قربانی خشونت‌های جدی روانی، جسمی یا جنسی هستند، نمی‌توانند تا زمانی که درمان‌شان تکمیل شود، اخراج شوند.

 

شرکت حقوقی سرکا به موکلان خود در خصوص تصمیمات اخراج و بازداشت اداری مشاوره می دهد و به اعتراض و دعاوی قضایی رسیدگی میکند. اگر به دنبال وکیل در ترکیه هستید میتوانید با وکلای چند زبانه ما تماس بگیرید. وکلای ما در امور مربوط به دیپورت تخصص دارند.