ما به عنوان موسسه حقوقی سرکا با موفقیت در پرونده های بین المللی فعالیت می کنیم.

ما به پرونده های مربوط به مسائل خارجی میپردازیم و مشاوره های حقوقی ارائه می دهیم. ما موکلان بلند مدتی داریم که با موفقیت به آنها خدمات ارائه کرده ایم.

av. serkan kara
serka law firm investment and company consultancy in turkey - business and commercial lawyer turkey

با تیم متخصص وکلای ما آشنا شوید

وکیل. سرکان کارا

وکیل موسس

آناستازیا هایدوک

دستیار اداری و هماهنگ کننده کشورهای روسی زبان

وکیل. زکی آکتو

وکیل شرکت حقوقی سرکا

آنیتا مرسلی

وکیل و هماهنگ کننده کشورهای فارسی و آذربایجانی زبان

عبدالرحمن عثمان

وکیل و هماهنگ کننده کشورهای عرب زبان

ایستمی هان صادیق

وکیل و هماهنگ کننده کشورهای چینی زبان

عثمان سیله

وکیل و هماهنگ کننده کشورهای روسی زبان

گوکهان اوزتورک

مشاور چینی قانون سرکا

وکیل. اونور ییلدیز

شریک راه‌حل‌های تجاری

مسعود کیلیچ

شریک راه‌حل‌های تجاری

چت باز
1
Scan the code
سلام ? Serka Law مشاوره حقوقی برتر برای شرکت ها ، سرمایه گذاران و مشتریان خارجی است.