طبق قانون مدنی ترکیه، نکاح فقط در دعاوی طلاق و با تصمیم قاضی قابل فسخ است. پرونده طلاق در دادگاه خانواده تشکیل می شود و روند دادرسی متفاوت تری نسبت به سایر پرونده های خصوصی دارد.

مشکلات حقوقی، نفقه، غرامت مادی و معنوی، اشتراک اموال و … از موضوعات مطرح شده در پرونده های طلاق هستند.

انواع پرنده های طلاق

  • طلاق توافقی: این نوع جدایی زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف در مورد تمام عواقب طلاق توافق کنند و خواستار پایان ازدواج شوند.
  • طلاق اعتراضی: این نوع طلاق زمانی اتفاق می‌افتد که یک یا هر دو طرف نتوانند در مورد غرامت مالی و معنوی، نفقه، حضانت، تقسیم اقلام توافق کنند.

پرونده های طلاق اعتراضی بر اساس دلایل عام یا خاص بررسی می شوند:

دلایل عام: ناسازگاری، اختلافات ناشی از خلق و خو، توهین، خشونت، رفتارهای ناراحت کننده، عدم انجام تعهدات زناشویی از دلایل عمومی طلاق است. هر گونه تغییر در این رفتارها یا اعمال می تواند دلیلی برای طلاق باشد.

دلایل خاص: طبق قانون مدنی ترکیه، دلایل خاص طلاق به شرح زیر است:

  • زنا (ماده 161)
  • سو قصد، بدرفتاری یا هتک حیثیت (ماده 162)
  • بزهکاری یا زندگی ناپسند (ماده 163)
  • فرار از خدمت (ماده 164)
  • بیماری روانی (ماده 165)

چگونه یک طلاق توافقی ثبت کنیم؟

برای تشکیل پرونده طلاق توافقی، طرفین باید حداقل یک سال از ازدواجشان گذشته باشد. قانون مدنی ترکیه، دوران نامزدی و ازدواج های مذهبی را قانونی به حساب نمی آورد. پس از گذشت یک سال، یکی از طرفین یا هر دو می توانند درخواست طلاق دهند. در این دادخواست باید نوشته شود که هر دو طرف برای طلاق رضایت دارند.

چگونه یک طلاق اعتراضی را ثبت کنیم؟

در صورت وجود و اثبات هر یک از دلایل عام و خاص قید شده در بالا، میتوان درخواست طلاق اعتراضی داد. در صورتی که دعوای طلاق بر اساس دلیل عام و خاص مطرح شده باشد، دادگاه پس از تفکیک دلایل عام و خاص تصمیم گیری می کند. در صورت وجود دلایل خاص، قاضی حکم به جدایی می دهد. اما اگر پرونده طلاق بر اساس دلایل ویژه ای مطرح شود، دادگاه نمی تواند به به طور قطع در مورد جدایی حکم دهد.

شرکت حقوقی سرکا در پرونده های طلاق شما را یاری میکند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتوانید با وکلای ما در ارتباط باشید.