تاسیس شرکت در ترکیه برای اتباع خارجی مزایای زیادی دارد. حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی برای تاسیس شرکت در ترکیه، روز به روز در حال افزایش است. به همین جهت در سال های اخیر مراحل تاسیس شرکت تسهیل شده است. قانون اصلی برای تاسیس شرکت قانون سرمایه گذاران خارجی شماره 4875 است. همچنین از قانون تجارت ترکیه و قانون تعهدات ترکیه نیز در این فرایند استفاده می شود.

آیا اتباع خارجی می توانند در ترکیه شرکت تاسیس کنند؟

بر اساس قانون سرمایه گذاران خارجی شماره 4875، اتباع خارجی برای تاسیس شرکت از حقوقی برابر با شهروندان ترک برخوردار هستند. بر اساس این قانون، اتباع خارجی میتوانند هر شرکتی را در ترکیه تاسیس کنند.

 مفاد این قانون عبارت اند از:

 • سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری از آزادی کامل بهره مند هستند.
 • سرمایه گذاران خارجی در ترکیه از حقوقی برابر با شهروندان ترک برخوردار هستند و با آن ها مانند شهروندان ترک و سرمایه گذاران داخلی رفتار می شود.

انواع شرکت هایی که اتباع خارجی می توانند در ترکیه تاسیس کنند، عبارت اند از:

 • شرکت تضامنی عمومی
 • شرکت تضامنی محدود
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت تعاونی
 • شرکت تضامنی ساده محدود
 • شرکت تضامنی با سهام

امروزه شرکت تضامنی عمومی،شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی عام نسبت به بقیه شرکت ها بیشتر ترجیح داده می شوند. بقیه شرکت ها اکنون فقط به صورت تئوریک وجود دارند.

شرکت انفرادی چیست؟

به شرکتی که کلیه مسئولیت ها از قبیل بدهی، اعتبار و امور اداری متعلق به مالک است، شرکت انفرادی گفته میشود. این نوع شرکت می تواند با یک یا چند شریک تاسیس شود.

امکان تاسیس شرکت انفرادی بدون مجوز کار برای اشخاص حقیقی خارجی وجود ندارد. همچنین داشتن مجوز اقامت به تنهایی برای تاسیس شرکت انفرادی کافی نیست. طبق قانون، مجوز کار مستقل برای اتباع خارجی که به طور مستقل کار میکنند، توسط وزارتخانه صادر می شود. مشروط بر اینکه حداقل پنج سال به طور قانونی و بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشند. این مجوز به افراد اجازه می دهد تا یک شرکت انفرادی افتتاح کنند.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با حداقل سرمایه و حداکثر محدودیت سهامداران تاسیس می شود. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 10.000 لیر است. این شرکت با حداکثر 50 شریک تشکیل می شود.

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام، به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن تعیین و تقسیم می شود و بدهی های شرکت بر عهده ی مسئول دارایی های شرکت است. در شرکت سهامی عام ممکن است همه شرکا خارجی باشند ولی اعضای هیئت مدیره باید تابعیت ترکیه را داشته باشند و در ترکیه اقامت داشته باشند. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 50.000 لیر است.

مراحل تاسیس شرکت برای اتباع خارجی

قبل از تأسیس شرکت (صرف نظر از نوع شرکتی که باید تأسیس شود) باید عنوان شرکت، حوزه فعالیت، دفتر مرکزی، مدیر یا نماینده آن، سرمایه و سهام و هیئت مدیره مشخص شوند.

مراحل تاسیس شرکت به شرح زیر می باشد:

 1. تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت
 2. ارسال اساسنامه از طریق سامانه مرسیس
 3. تنظیم و تأیید اسناد شرکت توسط نوتر
 4. اخذ شماره مالیاتی
 5. واریز درصد معینی از سرمایه به حساب سازمان رقابت
 6. واریز حداقل 25% از سرمایه تاسیس شرکت، به حساب بانکی
 7. ارائه درخواست ثبت به اداره ثبت تجارت

مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام به اداره ثبت تجارت:

 • نامه درخواست ثبت
 • فرم اعلام تأسیس (باید 4 نسخه باشد)
 • توافق‌نامه شرکت
 • فیش پرداخت به سازمان رقابت
 • اظهارنامه امضا
 • فرم ثبت در اتاق بازرگانی (برای شریکان فردی یا حقوقی، دو فرم متفاوت لازم است)
 • رسید بانکی واریز حداقل سرمایه واریزی
 • تصدیق ورقه های حقوقی

اوراق اجباری در تاسیس شرکت اتباع خارجی:

 • اوراق یومیه
 • دفتر کل
 • اوراق مربوط به حسابداری
 • دفتر سهام‌داری
 • دفتر کارگروهی
 • دفتر جلسات عمومی
 • تنظیم و تصدیق اظهارات امضاء

تمام این مراحل باید با کمک یک وکیل مجرب انجام شود. زیرا زمانی که به مشکلات حقوقی شرکت های تاسیس شده توسط خارجی ها نگاه می کنیم، می بینیم که بیشتر این مشکلات، ناشی از اشتباهاتی است که در مرحله تاسیس صورت گرفته است.