روش وصول بدهی در ترکیه چگونه است؟

دو روش اصلی برای شروع رسیدگی به وصول بدهی در ترکیه وجود دارد:

  • اقدامات اجرایی بدون حکم دادگاه
  • اجرای احکام با حکم دادگاه

سه مورد از اقدامات اجرایی بدون حکم دادگاه عبارتند از:

  • اجرای توقیف عمومی
  • اجرای اوراق قرضه
  • اجرای تخلیه اموال غیرمنقول

اجرای بدهی بدون حکم دادگاه زمانی اتفاق می افتد که طلبکار برای وصول بدهی درخواست می کند. به این درخواست، دستور پرداخت می گویند.

رد دستور پرداخت توسط طلبکار

  • بدهکاران حق اعتراض به امضاء را دارند: در صورتی که مدعی هستید که امضای روی برگه متعلق به شما نیست، می توانید اعتراض خود را به اداره اجرائیات مطرح نمایید.
  • بدهکاران حق تجدید نظر نسبت به بدهی را دارند: اگر مدعی هستید که بدهی متعلق به شما نیست، می توانید به اداره اجرائیه شکایت کنید.
  • بدهکاران حق اعتراض به صلاحیت قضایی را دارند: اگر شما به عنوان بدهکار معتقدید که اداره اجرا قدرت اجرا ندارد، می توانید به اداره اجراییه شکایت کنید.

مراحل اجرای احکام با حکم دادگاه

برای پیگیری باید رای قاضی برای وصول مطالبات وجود داشته باشد. قاضی حکم را صادر می کند. حکم قاضی قابل اجرا است. این حکم شامل نام و آدرس کامل بدهکار و ارزش بدهی است.

عملیات مصادره

زمانی که طلبکار به جای اقامه دعوی، وصول بدهی را از طریق اجراء درخواست کند و در صورتی که بدهکار به دستور پرداخت اعتراض نداشته باشد، مصادره اتفاق می افتند. در مصادره، دارایی های بدهکار توقیف می شود.

 

فرآیند جمع آوری، اجرا و مصادره بدهی اغلب می تواند طاقت فرسا باشد. بنابراین مشاوره رفتن از یک وکیل حرفه ای، ضروری است.