رایج ترین روش حل و فصل پرونده های تجاری در ترکیه، روش رزولوشن است. قوانین مربوط به دعاوی تجاری در قانون آیین دادرسی مدنی گنجاده شده است. علاوه بر این، 4 قانون دیگر نیز برای استفاده در موقعیت‌های خاص‌تر وجود دارد، این قوانین عبارت اند از:

 • قانون دادگاه های کار
 • قانون اجرا و ورشکستگی
 • قانون تجارت ترکیه
 • قانون داوری بین المللی

قوانین اعمال شده در دعاوی مختلف

روش های جایگزین مانند داوری یا میانجیگری نیز برای حل و فصل پرونده های تجاری در ترکیه استفاده می شود. قانون اصلی در داوری، قانون داوری بین المللی شماره 4686 است. این قانون هم برای داوری بین المللی و هم برای داوری داخلی اعمال می شود. قانون اصلی در میانجیگری، قانون مدنی شماره 6325 است.

 اهمیت زمان در پرونده های تجاری

حداکثر زمان مجاز برای تشکیل پرونده های تجاری در ترکیه پنج سال است. در این زمینه استثناهایی نیز وجود دارند. دعاوی مربوط به موارد زیر پنج سال زمان برای تشکیل پرونده دارند:

 • پرداخت های اجاره
 • حقوق
 • موافقت نامه های کمیسیون
 • قراردادهای کارگزاری (نه کارگزاری تجاری)
 • اختلافات ناشی از توافقات سهامداران (می تواند بین مدیران یا سهامداران باشد)
 • نمایندگان شخصی
 • حسابرسان
 • آثار هنری
 • هزینه های اقامت در هتل ها
 • حقوق بازنشستگی
 • آژانس
 • قراردادهای کار

خدمات شرکت حقوقی سرکا

شرکت حقوقی سرکا خدمات مختلفی در زمینه پرونده های تجاری ارائه میدهد. برخی از پرونده های تجاری عبارت اند از:

 • رقابت غیرمنصفانه
 • انحلال شرکت ها
 • ادغام و تملک
 • فرآیندهای تجدید ساختار شرکت
 • قراردادهای خرید
 • شرکت های سهامی
 • اساسنامه
 • شرکت های با مسئولیت محدود
 • حاکمیت شرکتی
 • قراردادهای سهامداران
 • ثبت شرکت ها
 • قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
 • اعضای هیئت مدیره
 • مصوبه مجامع عمومی
 • ساختارهای سرمایه

برخی خدمات ما در زمینه پرونده های تجاری عبارت اند از:

 • تنظیم قراردادهای تجاری جامع منطبق با قانون تجارت ترکیه برای روابط تجاری افراد یا شرکت ها.
 • حصول اطمینان از مدیریت صحیح و بی عیب و نقص از نظر حقوقی در فرآیندهایی مانند ادغام یا واگذاری شرکت ها.
 • ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های دارای سرمایه خارجی و مستقر در ترکیه.
 • ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های دارای سرمایه داخلی و مستقر در ترکیه.
 • مدیریت فرآیند تصفیه پس از ورشکستگی شرکت یا سایر موارد مشابه.
 • خدمات مشاوره در چارچوب رویه ها و روش های مربوط به عملیات لجستیک شرکت.
 • مدیریت پرونده های تشکیل شده در صورت ورشکستگی شرکت ها.
 • کنترل و مدیریت فرآیندهای تعویق ورشکستگی.

می توانید برای دریافت خدمات از وکلای حرفه ای، با ما تماس بگیرید و از خدمات ما در زمینه تجاری بهره مند شوید.